Avsporinger

Flyttet til avsporinger.net!


Arkiv:

6/15/2005

 

lagnad sa vi

For litt siden reflekterte jeg over at vi vel på norsk bare har ett ord for de to begrepene som på engelsk heter fate og destiny. Og i dag slo det meg at det utelukkende er av akademisk interesse hvilken av disse kreftene som besørget at laptopen min brakk dagen før feriepengeutbetalingen.

Det er jo i alle tilfelle greit å slippe å forholde seg til ideen om "fritt valg". Slikt blir det bare rot av uansett.Powered By Blogger TM
Weblog Commenting by HaloScan.com