Avsporinger

Flyttet til avsporinger.net!


Arkiv:

6/14/2005

 

Den som venter på noe godt

(Og jada, jeg har lest fotnoten.)Powered By Blogger TM
Weblog Commenting by HaloScan.com