Avsporinger

Flyttet til avsporinger.net!


Arkiv:

1/22/2005

 

Sitat fra en epost fra 2001

Jeg vet ikke om jeg føler for å følge Christiania-bohemens påbud om "du skal skrive ditt liv"; det synes å høre til en annen tidsalder. På den annen side går det jo rett inn i dagens "virkelighets-"besettelse med kikkerfjernsyn og personlige hjemmesider på hvert hjørne, og jeg er jo et barn av min tid. Som en (post-)moderne kvinne (som forventer, om ikke nødvendigvis effektivitet, så i hvert fall relevans), er muligens en lett fragmentert og øyeblikksfokusert beskrivelse mer i tråd med mitt selvbilde og tidsånden som sådan...Powered By Blogger TM
Weblog Commenting by HaloScan.com